VEISEE, S. a Sh ASADI. A Modified Unequally Spaced Array Antenna Synthesis Method for Side Lobe Reduction. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(1), 114-119 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.0114
Uložit do Citace PRO