AHMED, Junaid. Spectral Efficiency Comparison of OFDM and MC-CDMA with Carrier Frequency Offset. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(1), 221-226 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.0221

Uložit do Citace PRO