NGUYEN, T. N., T. T. DUY, G.-T LUU, P. T. TRAN a M. VOZNAK. Energy Harvesting-based Spectrum Access with Incremental Cooperation, Relay Selection and Hardware Noises. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(1), 240-250 [cit. 2021-11-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.0240
Uložit do Citace PRO