LÁNA, Radim. Persistentní organické polutanty v životním prostředí Jihomoravského kraje [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6473. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Milada Vávrová.
Uložit do Citace PRO