MONTEZUMA, P., R. DINIS, S. RIBEIRO a M. BEKO. Two Methods for Estimation of Amplifier Imbalances in Multi-Amplifier Transmission Structures. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(1), 285-290 [cit. 2021-6-12]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.0285
Uložit do Citace PRO