KLEJMOVA, E. a J. POMENKOVA. Identification of a Time-Varying Curve in Spectrogram. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017, 26(1), 291-298 [cit. 2021-6-12]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2017.0291
Uložit do Citace PRO