PROCHÁZKA, Pavel, David MAREČEK, Zuzana LIŠKOVÁ, Jan ČECHAL a Tomáš ŠIKOLA. X-ray induced electrostatic graphene doping via defect charging in gate dielectric. Scientific Reports [online]. NPG, 2017, 7(1), 1-7 [cit. 2021-5-12]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi:10.1038/s41598-017-00673-z
Uložit do Citace PRO