DUJIČEK, Ondřej. Měření parametrů komunikace přes sběrnici PCI Express [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64754. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Marián Pristach.
Uložit do Citace PRO