TOPOLÁŘ, Libor, Luboš PAZDERA, Barbara KUCHARCZYKOVÁ, Jaroslav SMUTNÝ a Karel MIKULÁŠEK. Using acoustic emission methods to monitor cement composites during setting and hardening. Applied Sciences - Basel [online]. MDPI, 2017, 7(5:451), 1-11 [cit. 2022-12-08]. ISSN 2076-3417. Dostupné z: doi:10.3390/app7050451

Uložit do Citace PRO