RYGLOVÁ, Hana. Monitoring obsahu senzoricky aktivních látek v průběhu výroby sýrů [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64775. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Eva Vítová.

Uložit do Citace PRO