JABANDŽIEVOVÁ, Barbora. Posouzení vlivů běžně používaných hasiv na vybrané složky životního prostředí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64782. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Helena Zlámalová Gargošová.
Uložit do Citace PRO