OSIČKOVÁ, Jana. Řízení molekulové hmotnosti kyseliny hyaluronové (HA) nastavením specifické rychlosti růstu kultury Streptococcus equi subsp. zooepidemicus [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64788. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Franke,, Lukáš Franke,, Lukáš.
Uložit do Citace PRO