ČONKA, Ladislav. Studium chování betonů při působení vysokých teplot [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64791. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Lenka Bodnárová.
Uložit do Citace PRO