SEDLÁČEK, Daniel. Studium efektu aplikace anorganických nanovláken ve vysokopevnostních betonech [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64792. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Lenka Bodnárová.
Uložit do Citace PRO