KLEC, Martin. Analýza nákladů inženýrských staveb [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64800. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloslav Výskala.
Uložit do Citace PRO