ZUZAŇÁKOVÁ, Markéta. Developerská činnost v rámci výstavby obchodních center [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64804. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.

Uložit do Citace PRO