SÝKORA, Jiří. Využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64805. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Renata Komendová.
Uložit do Citace PRO