OSTREZI, Jan. Separace plynných polutantů na membránových kontaktorech [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64807. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Svěrák.
Uložit do Citace PRO