OREL TOMÁŠ, Jakub. CESTA VODY (ZPÍVAT PROSTOR) [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64810. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér performance. Vedoucí práce Jennifer Helia De Felice.

Uložit do Citace PRO