WAWROSZOVÁ, Simona. Sledování výskytu mykotoxinů v pivech z obchodní sítě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64813. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Sylvie Běláková.
Uložit do Citace PRO