RUCKÁ, Markéta. Polyhydroxyalkanoáty a jejich role ve struktuře bakteriálního biofilmu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64817. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Stanislav Obruča.
Uložit do Citace PRO