OSTRIHOŇOVÁ, Katarína. Sledování obsahu organických kyselin v alkoholických nápojích [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64818. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Karolína Benešová.
Uložit do Citace PRO