VLČKOVÁ, Zuzana. Využití mikropreparativní izoelektrické fokusace při analýze biologických vzorků [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64827. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jiří Šalplachta.
Uložit do Citace PRO