HENKRICHOVÁ, Jana. Krátkovláknové kompozity pro stomatologické aplikace, jejich příprava a charakterizace [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64831. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Petr Poláček.
Uložit do Citace PRO