VOPELKOVÁ, Dominika. Posouzení vlivu pasterizace a filtrace na obsah vybraných chemických složek piva [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64845. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jaromír Pořízka.
Uložit do Citace PRO