KABELÍKOVÁ, Lucie. Posouzení vhodnosti PET drtě firmy PETKA CZ, a.s. pro výrobu granulátu k potravinářským účelům [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64847. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Josef Čáslavský.
Uložit do Citace PRO