ZICHOVÁ, Miroslava. Příprava mikrobiálních metabolitů z odpadních surovin [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64856. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Michal Rosenberg.
Uložit do Citace PRO