SKŮPA, Jan, Edita MIŠÍKOVÁ a Antonín VAISHAR. Knihovní newsletter 2/2017. Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2017. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/64869

Uložit do Citace PRO