BRINZOVÁ, Marianna. EX/POZÍCIA [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64872. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Vasil Artamonov.

Uložit do Citace PRO