KLODOVÁ, Lenka, Zuzana JAKALOVÁ, Kristína REISOVÁ, Lukáš ESSENDER, Tomáš PLACHKÝ, Kristýna NYTROVÁ, Zuzana KLEINEROVÁ a Jolana KORBIČKOVÁ. UV FAKTOR 3 Tři cykly Uměleckého výzkumu mezi FAVU VUT v Brně a FSS MUNI [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2016, 1-160 [cit. 2021-12-02]. ISBN 978-80-214-5455-2. Dostupné z: doi:10.13164/book-uv-faktor-3

Uložit do Citace PRO