KINDEROVÁ, Júlia. KONCEPT A VIZUÁLNA IDENTITA PROJEKTU SO ZAMERANÍM NA EKOLÓGIU [online]. Brno [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64888. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 2. Vedoucí práce Mikuláš Macháček.

Uložit do Citace PRO