OCHOTNÁ, Barbora. KNIHOVNA plus - Multifunkční objekt s knihovnou [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64907. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Jan Kristek.
Uložit do Citace PRO