JETELINA, Martin. Staro - nové městské lázně [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64926. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Josef Hrabec.
Uložit do Citace PRO