KOVAŘÍKOVÁ, Petra. Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64927. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie architektury. Vedoucí práce Jan Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO