PANÁČKOVÁ, Miroslava. Staro - nové městské lázně [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64936. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Ivo Boháč.

Uložit do Citace PRO