KOPILÁKOVÁ, Zuzana. Městský sál ve Znojmě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64944. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Jan Hora.
Uložit do Citace PRO