ZBELLOVÁ, Zuzana. Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64945. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jiří Marek.

Uložit do Citace PRO