VRZGULA, Lukáš. Dostavba městského bloku Studie dostavby městského bloku mezi ulicemi Koliště, Cejl a Vlhká [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64956. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.
Uložit do Citace PRO