HERALECKÝ, Vojtěch. Staro - nové městské lázně. Online, Bakalářská práce, vedoucí Ivo Boháč. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64976. [cit. 2023-10-05].

Uložit do Citace PRO