FLODROVÁ, Dana. Pektin-hemicelulózový komplex a exopektát hydrolázy degradující homogalakturonan [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6498. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jiřina Omelková.

Uložit do Citace PRO