JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, Anna. Fluorescenční spektroskopie ve výzkumu aminojílů [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/64996. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Filip Mravec.
Uložit do Citace PRO