FRYŠOVÁ, Eva. Vliv chemické modifikace huminových kyselin na jejich interakce s organickými ionty [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65002. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petr Sedláček.
Uložit do Citace PRO