VAŠÍČKOVÁ, Monika. Metody dekotoxifikace hydrolyzátů lignocelulózových materiálů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65033. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Stanislav Obruča.
Uložit do Citace PRO