MAJEROVÁ, Irena. Rastrovací optická mikroskopie v blízkém poli (SNOM) [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65046. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Dvořák.
Uložit do Citace PRO