CITTERBERG, Daniel. Kontaktování jednorozměrných nanostruktur [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65058. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Kolíbal.
Uložit do Citace PRO