ŠÓNOVÁ, Marcela. Tvorba v historickém prostředí města Kroměříže Úprava nábřeží v úseku mezi hlavním a Zborovským mostem [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65086. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Josef Hrabec.

Uložit do Citace PRO