ČÁP, Martin. Detekce a prostorová lokalizace částečných výbojů ve výkonových transformátorech metodou UHF [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65091. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Petr Drexler.

Uložit do Citace PRO