BOĎA, Michal. Simulátor čístícího stroje česlí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65107. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Radek Štohl.
Uložit do Citace PRO