BAŠTÁN, Ondřej. Komunikační systém standardu Wireless M-Bus [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65111. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Fiedler.
Uložit do Citace PRO