KOUDELKOVÁ, Tereza. MIKULOV - KONVERZE AREÁLU BÝVALÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE A REVITALIZACE PŘILEHLÉHO OKOLÍ [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65130. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.

Uložit do Citace PRO